Up

v24_n1_a1_Dzierzewicz_1-7.pdf

v24_n1_a1_Dzierzewicz_1-7.pdf
File Size:
370.68 kB

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Udział ektoiny w tworzeniu ochronnych struktur wodnych wokół biomolekuł / The role of ectoine in forma-tion of protective water structures around the biomolecules(1-7)

Autorzy: Zofia Dzierżewicz, Radosław Balwierz, Beata Sarecka-Hujar, Agata Jasińska-Balwierz, Barbara Dolińska

 

STRESZCZENIE
Ektoina jest iminokwasem wyizolowanym z ekstremofilnych, halofilnych, fototroficznych bakterii purpurowych. Ektoina wykazuje działanie ochronne w stosunku do różnych biomolekuł, może gromadzić się w komórkach w wysokich stężeniach i zabezpieczać je przed stresem środowiskowym np. temperaturowym lub osmotycznym. W warunkach fizjologicznych ektoina występuje w postaci jonu obojnaczego, wykazuje znaczne powinowactwo do cząsteczek wody. Zdolność ektoiny do wiązania cząsteczek wody skutkuje większą gęstością utworzonej trwałej sieci zorientowanych cząsteczek wody wokół biopolimerów, w tym enzymów oraz błon biologicznych. Celem pracy było omówienie budowy i właściwości ektoiny, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w tworzeniu struktur wodnych o charakterze ochronnym.

Słowa kluczowe: ektoina, ekstremofity, ochronne struktury wodne

 
 
 
Powered by Phoca Download