Up

v24_n1_a2_Marcinowicz_8-17.pdf

v24_n1_a2_Marcinowicz_8-17.pdf
File Size:
892.60 kB

Wpływ nanocząsteczek srebra na ścieralność szkliwa ludzkich zębów / The influence of silver nanoparticles on dentin abrasion in human teeth
(8-179)

Autorzy: Karolina Marcinowicz, Katarzyna Arkusz

 

STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie przewodnictwa jonowego ludzkich zębów oraz wpływu nanocząsteczek srebra (AgNPs) na ścieralność szkliwa zębów. Badania prowadzono przez 31 dni, odwzorowując proces szczotkowania ludzkich zębów w obecności: wody destylowanej, roztworu pasty do zębów oraz roztworu pasty wzbogaconej o nanocząsteczki srebra. Nanocząsteczki srebra o średnicy 30±5 nm wytworzono metodą biologicznej syntezy z liści magnolii. Analizę powierzchni szkliwa ludzkich zębów dokonano za pomocą elektrochemicznej spektro-skopii impedancyjnej (EIS), pomiaru potencjału stacjonarnego (OCP) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Uzyskane wyniki wykazały negatywny wpływ szczotkowania mechanicznego na szkliwo ludzkich zębów, które wraz z kolejnym dniem ulegało degradacji. Szczotkowanie w obecności roztworu pasty zmniejszyło proces ścierania szkliwa, dzięki jonom fluoru wnikającym w głąb ludzkiego zęba oraz substancjom antyściernym. Zastosowane nanocząsteczki srebra zmniejszyły ścieralność ludzkiego szkliwa i wnikając w strukturę hydroksy-apatytu polepszyły jego właściwości ochronne..

Słowa kluczowe: elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, nanocząsteczki srebra, ścieralność szkliwa, ludzkie zęby

 
 
 
Powered by Phoca Download