Up

v24_n1_a3_Walkowiak_18-24.pdf

v24_n1_a3_Walkowiak_18-24.pdf
File Size:
548.55 kB

Akustycznie wywołane potencjały ślimakowe u osób z implantem ślimakowym / Acoustically evoked cochlear potentials in cochlear implant users
(18-24)

Autorzy: Adam Walkowiak, Artur Lorens, Anita Obrycka, Marek Polak, Tomasz Wiśniewski, Aleksandra Kowalczuk, Henryk Skarżyńskia

 

STRESZCZENIE
Współczesne systemy implantów ślimakowych poprzez bezpośrednią stymulację zakończeń nerwu słuchowego zapewniają uzyskanie prawidłowych reakcji akustycznych. Jednakże warunkiem ich poprawnego funkcjonowania jest dokładne zbadanie stymulowanej elektrycznie drogi słuchowej a następnie odpowiednie, optymalne dla danego pacjenta ustawienie parametrów stymulacji. W tym celu stosowane są metody psychoakustyczne jak i obiektywne. Do niedawna za pomocą metod obiektywnych u użytkowników implantów ślimakowych możliwe były pomiary funkcjonowania zakończeń nerwu słuchowego oraz kolejnych, wyższych pięter drogi słuchowych. Obecnie, dzięki rejestracji wywołanych akustycznie potencjałów z nerwu słuchowego możemy badać także aktywność zachowanych komórek słuchowych oraz lepiej poznać mechanizmy funkcjonujące w ślimaku. ochronnym.

Słowa kluczowe: implant ślimakowy, pomiary obiektywne drogi słuchowej, częściowa głuchota

 
 
 
Powered by Phoca Download