Up

v24_n1_a6_Strzelczyk_40-48.pdf

v24_n1_a6_Strzelczyk_40-48.pdf
File Size:
304.20 kB

Medycyna fotodynamiczna / Photodynamic medicine

 

Zastosowanie obrazowania autofluorescencyjnego w diagnostyce chorób jelita grubego ‒ aktualny stan wiedzy / The usefulness of autofluorescense imaging in the diagnosis of colorectal diseases ‒ current state of know-ledge(40-48)

Autorzy: Natalia Strzelczyk, Sebastian Kwiatek, Wojciech Latos, Aleksander Sieroń, Agata Stanek

 

STRESZCZENIE
Kolonoskopia światła białego jest złotym standardem w diagnostyce chorób jelita grubego, jednak wciąż poszuki-wane są metody, które umożliwią szybsze i bardziej precyzyjne stawianie rozpoznań. Jedną z tych metod jest obrazowanie autofluorescencyjne. Wykorzystuje ono zjawisko wzbudzania przez światło endogennie występu-jących w tkankach fluoroforów. Tkanki nowotworowe i zmienione zapalnie wykazują odmienną autofluorescencję niż tkanki zdrowe, co pozwala na ich różnicowanie. Istnieje wiele prac wykazujących korzyści z zastosowania autofluorescencji w diagnostyce chorób jelita grubego. Zwiększa ona współczynnik wykrywania polipów, umożli-wia ocenę charakteru histopatologicznego zmiany w trakcie kolonoskopii, zwiększa dokładność oceny stopnia nasilenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz ułatwia wykrywanie ognisk neoplazji u pacjentów z nie-swoistymi zapaleniami jelit, a także zwiększa wykrywalność zmian o charakterze chłoniaka. Obrazowanie auto-fluorescencyjne przyczynia się do szybkiego i precyzyjnego postawienia rozpoznania oraz wcześniejszego włączenia odpowiedniego leczenia.

Słowa kluczowe: obrazowanie autofluorescencyjne, wskaźnik wykrywania gruczolaków, rak jelita grubego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chłoniak jelita grubego

 
 
 
Powered by Phoca Download