Up

v24_n1_a7_Fraczkowski_49-60.pdf

v24_n1_a7_Fraczkowski_49-60.pdf
File Size:
294.22 kB

Informatyka medyczna / Medical informatics

 

Identyfikacja i analiza zagrożeń – ryzyka i niepewności w zarządzaniu projektami informatycznymi ochrony zdrowia w Polsce / Identification and analysis of threats – risk and uncertainty in the management of information technologies in the healthcare projects in Poland (49–60)

Autor: Kazimierz Frączkowski

 

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań własnych, dotyczących uwarunkowań funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia uczestniczących w informatyzacji oraz wypracowanie rekomendacji zmiany w procesie identyfikacji ryzyka i niepewności projektów wykorzystujących ICT (ang. Information and Communication Technologies). Przedstawiono złożony proces informatyzacji podmiotów ochrony zdrowia w Polsce, poczynając od lat 80. XX w. do chwili obecnej, zwracając uwagę na zmianę projektów, co do skali, zakresu oraz oddziaływania na liczbę interesariuszy. Omówiono główne problemy w oparciu o obserwacje reakcji grup użytkowników na tezmiany, jak również przedstawiono analizę dostępnego piśmiennictwa i wyników badań własnych. Badania ankietowe prowadzono w różnym czasie. Ich cele były zmienne i dotyczyły takich obszarów problemowych, jak: identyfikacja stanu wyposażenia placówek medycznych (szpitali, przychodni, praktyk POZ, itp.) w infrastrukturę sprzętową, systemy informacyjne, dostęp do Internetu. Przedstawiono ocenę stanu gotowości interoperacyjnej i zagrożenia w kategoriach ryzyka i niepewności. Analiza zachodzących procesów zarządzania tymi projektami w warunkach oddziaływania różnych grup interesariuszy pozwoliła na wypracowanie rekomendacji modelu identyfikacji ryzyka i niepewności, którym należy zarządzać w całym cyklu zarządzania projektami.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami informatycznymi, projekty ICT w ochronie zdrowia, czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów, ryzyko i niepewność

 
 
 
Powered by Phoca Download